รายละเอียดห้องพัก

จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด 4
ขนาดเตียง 2 เตียงใหญ่